Missie en visie

Visie

Fenix wil met het aanbieden van theater als dagbesteding een bijdrage leveren aan de mogelijkheid tot ontwikkeling en het vinden van een eigen, waardevolle plek in de samenleving voor volwassenen met een verstandelijke beperking, die de wens hebben van theater hun werk te maken.

In de visie op werk en werkwijze van Fenix Theatermakers komen vier punten naar voren.

  • Het bieden van een volwaardige en inspirerende theateropleiding voor acteurs, theatermakers en dansers met een verstandelijke beperking
  • Het werken, mede vanuit de artistieke kwaliteiten en inbreng van haar acteurs, theatermakers en dansers, op basis van gelijkwaardigheid
  • Het maken van (theater)voorstellingen voor een gevarieerd publiek
  • Het verruimen van de bestaande beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking en een bijdrage leveren aan inclusie

In het trainingsprogramma theater- en dans gaat de ontwikkeling van talent samen met het plezier van het samen dansen en spelen. De spelers krijgen de ruimte om hun eigenheid volop in te zetten, terwijl zij ook zullen worden uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden.

Door de samenwerking met elkaar groeien de spelers ook in persoonlijk en sociaal opzicht. Hiervan plukken zij de vruchten bij het spelen van voorstellingen en het geven van workshops, maar ook in hun leven buiten het theater.

Eigen inbreng wordt gevalideerd door het vormgeven en tonen voor elkaar en voor publiek. Bij het geven van workshops is de speler de expert, waardoor deze kan groeien in zelfvertrouwen en aanzien kan verwerven. Van deze werkwijze gaat op een heel natuurlijke manier een emanciperende werking uit.

Missie

De missie van Fenix is: “Als theatergezelschap werken aan het ontwikkelen van artistiek talent en het maken van voorstellingen door acteurs, dansers en theatermakers met een verstandelijke beperking. Hiermee ondersteunt Fenix mensen met een beperking om hun leven vorm te geven volgens hun eigen wensen en ambities. Daarnaast beoogt Fenix haar spelers te ondersteunen bij het versterken van hun contact met en hun plek in de samenleving.”