Fenix organisatie

De dagelijkse leiding ligt bij twee betaalde professionals die de lessen drama, dans en beweging voor de spelers verzorgen en hen als theatermaker deskundig begeleiden bij het ontwikkelen en repeteren van acts en producties.

Ook zorginhoudelijk ondersteunen ze de theatermakers met het houden van gesprekken en het maken van ondersteuningsplannen.

Bestuur:

Voorzitter mevrouw A. van der Linden
penningmeester mevrouw I. van Wijngaarden
Secretaris mevrouw P. van Biezen

Tot ons verdriet is ons gewaardeerd bestuurslid Ben Stolk overleden. We zijn hem dankbaar voor zijn steun en vertrouwen in Fenix theatermakers.

Dagelijkse leiding:

Marjo Kuenen Directeur
Marjolein Palthe Directie
Durk Reitsma begeleidend theatermaker

Bij gespecialiseerde lessen, taken en ondersteuning zullen er specialisten ingehuurd worden denkend aan logopedist, muziekdocent, decor-, kostuum- en lichtontwerp.

Theatermakers:
Theatermaken doe je samen. Het is het groepsproces  waardoor de individuen kunnen groeien binnen de theateropleiding. Vandaar dat wij theatermakers aaanraden minimaal drie dagen in de week te werken. Het bevordert het werken in een groep en samenwerken aan theaterproducties, acts en workshops.

Werkdagen:
Het is van belang dat een theatermaker minimaal 3 dagen in de week aanwezig is in verband met continuïteit van de lessen en repetities. In ogenschouw genomen dat we voorstellingen geven kan het ook voorkomen dat er in de avond en weekends gewerkt moet worden. Deze uren worden gecompenseerd.

Opzegtermijn:
Er wordt 1 maand opzegtermijn in acht genomen.

Vakantiedagen cliënten:
Het aantal vakantiedagen is als volgt berekend: 5 weken vrij per jaar + 4 dagen voor bijzonder verlof. Bij een werkweek van 4 dagen (ma-di-do-vr) is dat dus 20 + 4 dagen. Is een speler op een latere datum gestart, dan zie dat ook terug op de kaart.

Werken in deeltijd
Werk je als speler 3 dagen bij Fenix, dan worden het 15 + 3 dagen. Voor een hele week vrij hoef je dan namelijk maar 3 dagen op te nemen.

Bijzonder verlof
Bijzonder verlof is bedoeld voor bijvoorbeeld voor doktersbezoek, als je gaat verhuizen of voor familieomstandigheden. Deze zijn niet in te zetten als extra vakantiedagen.
We vragen wel om dit verlof zo veel mogelijk niet op een werkdag van Fenix te plannen

Feestdagen en sluitingsdagen
Nationale feestdagen of sluitingsdagen die door Fenix worden bepaald worden niet met je vakantiedagen op je vakantiekaart verrekend.

Vrij vragen
Wij verzoeken iedereen om rekening te houden met geplande optredens bij het vrij nemen. Ook vragen we jullie om, zodra het duidelijk is, door te geven wanneer de speler afwezig is. Hierdoor kunnen we rekening houden met onze les-, repetitie-, en voorstellingsplanning.
Het kan zijn dat we verzoeken om een vrije dag te verzetten als dit noodzakelijk is voor het werk.

werkadres:
‘De kunsthut’
Zaanstraat 80b
2515 TN Den Haag

Download en lees ook ons Huishoudelijk reglement.