Over Fenix

Fenix Theatermakers is een broedplaats voor theatermakers, spelers en dansers met een verstandelijke beperking. Fenix biedt op basis van dagbesteding een workshop- en lesprogramma waarin zij hun mogelijkheden kunnen onderzoeken, ontwikkelen en presenteren.

Bij Fenix gaan training en theatermaken hand in hand. Ook heeft zij een open en uitnodigende houding naar de wereld om haar heen. Naast het maken van theaterproducties en theateracts ontwikkelt Fenix workshops en projecten voor scholen, bedrijfsleven en bedrijven en gaat ze graag samenwerkingsverbanden aan met andere theatergezelschappen of theatermakers. Dit komt zowel de ontwikkeling van de spelers als de zichtbaarheid in de samenleving ten goede.

Rekening houdend met de beperkingen, maar vooral de mogelijkheden van de spelers streeft Fenix naar een zo professioneel mogelijk niveau, zowel in werken als in presenteren. Dit doet Fenix met gekwalificeerde begeleiders op het gebied van drama, dans en beweging die hun sporen o.a. hebben verdiend bij Theatergezelschap Eskalibur.