Medezeggenschap en klachtenprocedure

Medezeggenschap
Maandelijks wordt bij Fenix een medezeggenschapsvergadering gehouden met de cliënten, waarbij zij gevraagd en ongevraagd de begeleiding kunnen adviseren. Hierbij worden zij ondersteund door een ervaren coach medezeggenschap.

Wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten kunnen zitting nemen in het kwartaaloverleg medezeggenschap vertegenwoordigers.

Klachtenprocedure
Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

 

Toelichting Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens
Iedere zorginstelling beschikt over bestanden waarin persoonlijke gegevens van cliënten zijn opgenomen. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt dat deze gegevens voldoende beveiligd moeten zijn en uiteraard nemen wij alle mogelijke maatregelen om onze beveiliging optimaal te houden.

Correspondentie via e-mail
Met het oog op snelle en efficiënte communicatie wordt in de bij ons veel gebruik gemaakt van correspondentie via e-mail. In het kader van genoemde wet wijzen wij u erop dat onze e-mailberichten niet versleuteld worden verzonden.  De kans bestaat dus dat de berichten die wij u zouden zenden per e-mail, met bijvoorbeeld als bijlage een begeleidingsplan waarin uw persoonsgegevens zijn vermeld, worden ‘onderschept’ door derden. Deze kans is groter wanneer u bijvoorbeeld uw e-mail berichten opent via een onbeveiligde wifi-verbinding.

Correspondentie via post
Wanneer u gezien het bovenstaande de voorkeur geeft aan correspondentie via reguliere post, verzoeken wij u vriendelijk dit direct kenbaar te maken bij de behandelaar van uw plan. Uiteraard kan bij verzending van stukken via de post ook niet 100% gegarandeerd worden dat deze stukken met daarin wellicht uw persoonsgegevens alleen bij u terecht komen en niet bij derden, al dan niet met opzet.