Huishoudelijk regelement

Fenix is een stichting met een directiemodel waarbij het bestuur strategisch acteert, de hoofdlijnen uitzet. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde taken. De verhouding tussen bestuur en directie is vastgelegd in het bijbehorende directie reglement.

Download het complete regelement