Medezeggenschap en klachtenprocedure

Medezeggenschap

Maandelijks wordt bij Fenix een medezeggenschapsvergadering gehouden met de cliënten, waarbij zij gevraagd en ongevraagd de begeleiding kunnen adviseren. Hierbij worden zij ondersteund door een ervaren coach medezeggenschap.

Wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten kunnen zitting nemen in het kwartaaloverleg medezeggenschap vertegenwoordigers.

 

Klachtenprocedure

Deze is in ontwikkeling

 

Toelichting Wet Bescherming Persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

Iedere zorginstelling beschikt over bestanden waarin persoonlijke gegevens van cliënten zijn opgenomen. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt dat deze gegevens voldoende beveiligd moeten zijn en uiteraard nemen wij alle mogelijke maatregelen om onze beveiliging optimaal te houden.

Correspondentie via e-mail

Met het oog op snelle en efficiënte communicatie wordt in de bij ons veel gebruik gemaakt van correspondentie via e-mail. In het kader van genoemde wet wijzen wij u erop dat onze e-mailberichten niet versleuteld worden verzonden.  De kans bestaat dus dat de berichten die wij u zouden zenden per e-mail, met bijvoorbeeld als bijlage een begeleidingsplan waarin uw persoonsgegevens zijn vermeld, worden ‘onderschept’ door derden. Deze kans is groter wanneer u bijvoorbeeld uw e-mail berichten opent via een onbeveiligde wifi-verbinding.

Correspondentie via post 

Wanneer u gezien het bovenstaande de voorkeur geeft aan correspondentie via reguliere post, verzoeken wij u vriendelijk dit direct kenbaar te maken bij de behandelaar van uw plan. Uiteraard kan bij verzending van stukken via de post ook niet 100% gegarandeerd worden dat deze stukken met daarin wellicht uw persoonsgegevens alleen bij u terecht komen en niet bij derden, al dan niet met opzet.

 
  •