Fenix in Corona-tijd

Op deze pagina vindt U ons beleid m.b.t. het Corona-virus en de updates na persconferenties en andere belangrijke momenten.

Fenix kan vooralsnog doorgaan met de dagbestedingsactiviteiten. We bekijken regelmatig de situatie in Nederland en met name Den Haag. Wij volgen hierin de adviezen van de RIVM op.

UPDATES (meest recente)

3 november ´20 - Fenix let extra goed op bij het handhaven van de al geldende afspraken intern. Afstand tussen spelers wordt verder opgeschroefd tijdens opwarmen en opdrachten,

13 oktober ´20 - Fenix spelers en begeleiders dragen vanaf nu mondkapjes indien zij door de gangen lopen.  

 

FENIX Corona-beleid

1. Dagbesteding
We blijven open voor iedereen die niet niest, hoest, koorts of luchtwegklachten heeft en wil en kan komen, op voorwaarde dat er voldoende begeleiding aanwezig kan zijn, zie punt 2.
Spelers, die toch komen met klachten, moeten we in ieders belang helaas naar huis sturen.
We gaan uit van een aangepast programma, waarbij fysiek contact en nabijheid worden vermeden.
Mocht dit voor ons niet langer houdbaar zijn, dan melden we dit aan jullie. Zonder bericht mag je er dus vanuit gaan dat we open zijn. Uiteraard met uitzondering van gecommuniceerde sluitings/feestdagen.
NB.: Indien ouders/woningen besluiten om de spelers thuis te houden, kan dit invloed zijn op de openstelling van Fenix.

2. Begeleiding
Zolang niemand van het team ziek of in quarantaine is, volgen we het normale rooster. Waar nodig zullen we elkaar vervangen en evt. andere werkzaamheden hiertoe afzeggen.
Bij ziekte van meerdere begeleiders ontstaat een overmacht-situatie, die tot sluiting kan leiden. Mocht zich dit voordoen, dan horen jullie dat direct van ons.
In dit geval worden geen externe begeleiders ingezet, in verband met het verspreidingsrisico, zie ook punt 3.

3. Externe contacten
Deze beperken wij tot een minimum t/m 1 juli, of zoveel langer als van overheidswege wordt geadviseerd. Alle niet strikt noodzakelijke afspraken met derden worden uitgesteld.

4. Huisvesting en hygiëne
Binnen het Mooofgebouw hebben wij geen fysiek contact met derden. We beperken ons tot het gebruik van 1 toiletblok, welke we qua hygiëne, naast de reguliere regelmatige schoonmaak, extra bijhouden.
Ook binnen de Kunsthut zijn extra hygiënemaatregelen van kracht.
We houden elkaar aan de geldende adviezen m.b.t. het voorkomen van besmetting.

Mocht je hierover vragen hebben, bel of mail ons gerust.
 
  •