Openingstijden

Openingstijden

Fenix theatermakers gaat 4 dagen in de week op, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur open.

Het is van belang dat een theatermaker minimaal 3 dagen in de week aanwezig is in verband met continuiteit van de lessen en repetities. In ogenschouw genomen dat we voorstellingen geven kan het ook voorkomen dat er in de avond en weekends gewerkt moet worden. Deze uren worden gecompenseerd.

Groepsgesprekken, vergaderingen of individuele gesprekken worden zo nodig op werktijden ingepland.
Bijvoorbeeld bij medezeggenschapsvergaderingen of brainstormen over nieuwe of lopende acts en producties.
  •