Fenix theatermakers

Fenix Theatermakers is een kleine, onafhankelijke zorgaanbieder, die dagbesteding theater biedt aan jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

We werken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Optredens en workshops kunnen op andere tijdstippen plaats vinden ook op de woensdag, in de weekenden en ´s avonds. Deze uren worden op reguliere werkdagen gecompenseerd.

Tevens ondersteunt Fenix deze mensen om hun leven vorm te geven volgens hun eigen wensen en ambities.

Fenix is voornamelijk actief in de Haagse regio en beoogt haar theatermakers te ondersteunen bij het versterken van hun contact met en hun plek in de samenleving.

Nicolette Senf

Nicolette is voor een aantal theatermakers al een bekend gezicht en heeft voordat de corona begon al een aantal keer op de vrijdag voor ons gewerkt. Ze heeft de rol van Marjolein overgenomen in de Fanfare vanwege een gebroken arm van Marjolein. Nicolette heeft veel ervaring op het gebied van theatermaken en zal als docent zich onder anderen gaan richten op drama, zang en muziek.       Vanaf 5 juli zal ze twee dagen in de week voor Fenix gaan werken en wel op de dinsdag en de vrijdag.

We heten Nicolette van harte welkom.

Bericht i.v.m. Corona-virus

Voor nu blijft Fenix doorgaan met de dagbestedingsactiviteiten. We gaan per dag bekijken hoe de situatie in Nederland en Den Haag is en volgen hierin ook de adviezen van de RIVM op.
We brengen jullie graag op de hoogte van ons beleid m.b.t. het Corona-virus.

1. Dagbesteding
We blijven open voor iedereen die niet niest, hoest, koorts of luchtwegklachten heeft en wil en kan komen, op voorwaarde dat er voldoende begeleiding aanwezig kan zijn, zie punt 2.
Spelers, die toch komen met klachten, moeten we in ieders belang helaas naar huis sturen.
We gaan uit van een aangepast programma, waarbij fysiek contact en nabijheid worden vermeden.
Mocht dit voor ons niet langer houdbaar zijn, dan melden we dit aan jullie. Zonder bericht mag je er dus vanuit gaan dat we open zijn.
N.B. Dit is met uitzondering van de eerder gecommuniceerde sluitingsdagen.
Mogelijk besluiten op enig moment jullie als ouders/woningen om cliënten thuis te houden. Dit zal invloed kunnen hebben op de openstelling van Fenix.

2. Begeleiding
Zolang niemand van het team ziek of in quarantaine is, volgen we het normale rooster. Waar nodig zullen we elkaar vervangen en evt. andere werkzaamheden hiertoe afzeggen.
Bij ziekte van meerdere begeleiders ontstaat een overmacht-situatie, die tot sluiting kan leiden. Mocht zich dit voordoen, dan horen jullie dat direct van ons.
In dit geval worden geen externe begeleiders ingezet, in verband met het verspreidingsrisico, zie ook punt 3.

3. Externe contacten
Deze beperken wij tot een minimum t/m 1 juli, of zoveel langer als van overheidswege wordt geadviseerd. Alle niet strikt noodzakelijke afspraken met derden worden uitgesteld.

4. Huisvesting en hygiëne
Binnen het Mooofgebouw hebben wij geen fysiek contact met derden. We beperken ons tot het gebruik van 1 toiletblok, welke we qua hygiëne, naast de reguliere regelmatige schoonmaak, extra bijhouden.
Ook binnen de Kunsthut zijn extra hygiënemaatregelen van kracht.
We houden elkaar aan de geldende adviezen m.b.t. het voorkomen van besmetting.

Mocht je hierover vragen hebben, bel of mail ons gerust.

Met vriendelijke groet,

Marjo Kuenen en Marjolein Palthe
Team Fenix theatermakers

 

 

We hebben goed nieuws, fonds 1818 en Dioraphte hebben aan ons geld gedoneerd voor ons project ‘Gezonde groei en toekomstbestendig maken Fenix’ .

Details over dit project is elders op de website te lezen.

We hebben ook bericht gekregen dat we nu een ANBI status van de belastingdienst hebben aangemerkt gekregen. Dit houd in dat donaties aan stichting Fenix theatermakers aftrekbaar zijn van de belasting.

Fenix theatermakers (100622544) is als leerbedrijf erkend voor onderstaande opleiding(en): 

Branche: creatieve industrie 

s-bb.nl/beroepen/acteur

s-bb.nl/beroepen/danser

 

Branche: Zorg, Welzijn, Sport en Uiterlijke verzorging:

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (25478) (4)

Begeleider specifieke doelgroepen (25476) (3)

Begeleider gehandicaptenzorg (25475) (3)

(de opleidingen vallen onder het kwalificatie dossier maatschappelijke zorg).

 

 
  •